• Poległy/zmarły
  • Poległy/zmarły z zapaloną świecą
... | A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Y | Z | Ź | Ż
K ę P A Stefan K I L J A N Franciszek K N A P Aleksander K O S Józef K O S Tadeusz K O S Antoni K O T Stefan K O Z I K Zygmunt K R A U S J a n K R U K J a n K R U K Józef K R U K Aleksander KABATA Tadeusz KACPERSKI Bronisław KACPRZAK Feliks KACZMARCZYK Edward KACZMARCZYK Michał KACZMAREK Stanisław KACZMARSKI Adam KACZMARSKI W. KALENKIEWICZ Wojciech KALICKI Kazimierz KALINOWSKI Ignacy KALINOWSKI Marian Antoni KALITA Tadeusz KAMIńSKI Franciszek Józef KAMIńSKI Antoni KAMIńSKI Kazimierz KAMIńSKI Zbigniew KAMIńSKI Paweł KAMIńSKI Piotr KAPUSTA Czesław KARAś Zbigniew KARAśKIEWICZ Franciszek KASPROWICZ Marian KASPROWICZ Zdzisław KASZYńSKI Eugeniusz Gedymin KAWECKI Janusz KAWECKI Józef KAWENIA Marian KęDZIORA Stanisław KęDZIORA Stanisław KENPIńSKI Józef KęPIńSKI Mieczysław KIEłCZEWSKI Jerzy KISZKOWSKI Aleksander KITTNER Szczepan KLASZTORNY Emil KLEMENTOWSKI Adolf KLOBUDZKI Franciszek KLOZA Henryk KłUSEK Tadeusz KMIEć J a n KOBRYNOWICZ Edward KOBUS Piotr KOBZIńSKI Stanisław KOLASIńSKI Tomasz KOLATOROWICZ Tadeusz KOłAT Stanisław KOłAUT Szczepan KOłEK Józef KOłODZIEJCZYK Franciszek KONARZEWSKI Jarosław KONDEK Antoni KONIECZNY Edward KOPEć Michał KOPECKI Józef Alojzy KORNAS J a n KORSAK Wacław KORYCIńSKI Adam KORYCKI Stanisław KOSSOWSKI Marian Piotr KOTAś Józef KOTELA Czesław KOTLIńSKI J a n KOTULSKI Ludwik Józef KOWALCZYK Józef KOWALCZYK Edward KOWALIK Józef KOWALSKI J a n KOZAKIEWICZ Tadeusz KOZIEł Józef KOZIKOWSKI Paweł KOZłOWSKI J a n KRAJKOWSKI J a n KRAKOWIAK Marian KRAMARZ Adolf J a n KRASIńSKI J a n KRAUS J a n KRóL Stanisław KRUCZYńSKI Wojciech KRUPA Antoni KRZANOWSKI Józef KSZYSZTOń Artur KUBIAK Stanisław KUBIAK Wawrzyniec KUBIAK Bolesław KUBIS Józef KUCHARSKI Jerzy Tadeusz KUCWAJ J a n KUDAJ J a n KUDłA Lucjan KUKLIńSKI Antoni KULCZYńSKI Leon KURACH Władysław KURACHA Stanisław KURAS Władysław KUREK Władysław KUREK J a n KURKIEWICZ J a n KURKOWSKI Julian KUROWSKI Stanisław KUSZELOWICZ Judel KUZEDAJ Dawid KWAPIńSKI Józef KWAPIńSKI Józef Tomasz KWAPIS Mieczysław Stanisław KWASEK Stefan KWAśNIK Józef KWIATKOWSKI J a n KWIATKOWSKI Marian KWIATKOWSKI 1 Stanisław KWIATKOWSKI 2 Stanisław KWIECIńSKI Jerzy