Pododdziały Pułku - obsada pododdziałów AK do 1945 r.

Dowództwo 2 Pułku Piechoty Leg. AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Eugeniusz Kaszyński D-ca Pułku AK od 8.X.1944r. kpt. 1909 22.03.1976r. Londyn ps. Nurt
Antoni Wiktorowski D-ca Pułku AK mjr. ps. Kruk
Jerzy Lipiński Adiutant d-cy pułku por. ps. Sum
J a n Lidecki Adiutant d-cy pułku pchor. ps. Bogdan
J a n Płaneta Kwatermistrz pułku kpt. ps. Skiba
Jerzy Brodecki Kapelan pułku ks. ps. Szkarłatny Kwiat
Władysław Chachaj Naczelny lekarz pułku ps. Doktor ; Andrzej
Marian Wierzbicki Intendent pułku por. ps. Orlik
Stanisław Listopad Oficer broni por. ps. Włodzimierz
Roman Różanowski Oficer żywnościowy pchor./ ppor. ps. Róg
Stanisław Szwarc -Bronikowski Oficer oświatowy pchor. ps.Roman
Michniewicz D-ca saperów ppor. ps. Wyrwa
Stanisław Mróz Oficer łączności chor ps. Zawada

I Batalion AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Ignacy Zarobkiewicz D-ca I batalionu do 30.07.1944. kpt. ps. Swojak
Janczar z-ca d-cy I batalionu por. ps. Janczar CC
Eugeniusz Kaszyński D-ca I batalionu do. 7.X.1944r. kpt. ps. Nurt
Zygmunt Głowacki Kapelan batalionu ps. Jaskólski
Stanisław Pałac D-ca I batalionu od 8.X.1944r. por. ps. Mariański
Jadwiga Łochowska Sanitariuszka 4.12.1924r. 3.08.1944r. Sandomierz
Maria Śpiewak łączniczka 8.06.1921r. 3.08.1944r. Sandomierz
Danuta Woźnicka łączniczka 5.05.1926r. 3.08.1944r. Sandomierz
Grażyna Worobiec Sanitariuszka 21.02.1926r. 3.08.1944r. Sandomierz
Marian Kwiatkowski 18.03.1925r. 4.08.1944r. Sandomierz
Józef Malinowski kpr. 12.02.1925r. 3.08.1944r. Sandomierz
Adam Łasica pchor. ps. Wschód
J a n Warzocha plut. ps. Burza
Stanisław Ziarko pchor. ps. Gryf
Jan Nagay d-ca drużyny kpr. 24.02.1923r. 30.07.1944r. Sandomierz ps. Jasio
Paweł Bronikowski Kwatermistrz I Batalionu pchor. 30.07.1944r. ps. Aga-Khan

1 kompania I batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Władysław Czerwonka D-ca 1 kompanii por. ps. Jurk
Bronisław Sokołowski D-ca 1 kompanii ppor. ps. Frant

2 kompania I batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Marian Świderski D-ca 2 kompanii por. ps. Dzik
J a n Mazur D-ca 2 kompanii ppor. ps. Kropidło
Józef Kenpiński Z-ca d-cy komp. ppor. ps. Krótki

3 kompania I batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Jerzy Stefanowski D-ca 3 kompanii por. ps. Habdanek
Władysław Gutowski D-ca 3 kompanii por. ps. Sztaba
Zdzisław Rachtan d-ca 1 drużyna VIII 44 r kpr. 09.03.1924r. 26.01.2014r. W-wa Powązki ps. Halny

4 kompania I batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Tomasz Wega D-ca 4 kompanii chor ps. Szort

Zwiad I batalinu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Stanisław Skotnicki D-ca zwiadu bat. ppor. ps. Bogoria

I I Batalion AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Tadeusz Pytlakowski D-ca I I batalionu kpt. ps. Trnina
Tadeusz Struś D-ca I I batalionu mjr. ps. Kaktus
Marian Janikowski D-ca I I batalionu por. ps. Kmicic

4 kompania II batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Józef Wiącek D-ca 4 kompanii (Jędrusie) ppor. ps. Józef ; Sowa
Roman Niewójt D-ca 4 kompanii (Jędrusie) por. ps. Burza

5 kompania II batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Kazimierz Olchowik D-ca 5 kompanii por. ps. Zawisza
Tadeusz Sokół D-ca 5 kompanii por. ps. Irkus CC

6 kompania II batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Jerzy Sztajgierwald D-ca 6 kompanii por. ps. Rozłóg
Roman Rożyński D-ca 6 kompanii ppor. ps. Róg

I I I Batalion AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Stefan K ę p a D-ca I I I batalionu kpt. ps. Pochmurny

7 kompania III batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Jakub Gutowski D-ca 7 kompanii ppor. ps. Topór
Wacław Czosnek D-ca 7 kompanii por. ps. Polny

8 kompania III batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Dionizy Mędrzycki D-ca 8 kompanii ppor. ps. Reder
Antoni Krupa D-ca 8 kompanii ppor. ps. Witold

9 kompania III batalionu AK

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Tadeusz Kolatorowicz D-ca 9 kompanii ppor./por. ps. Kruk
Władysław Sztabo D-ca 9 kompanii ppor. ps. Władysław

Batalion BCh przejściowo w składzie 2 ppleg. AK w okresie 07/08.1944 r

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
J a n Kurkiewicz D-ca batalionu BCh AK por. ps. Wyrwa

1 kompania BCh

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
J a n Saniawa D-ca 1 kompani BCh AK ppor. ps. Zawisza

2 kompania BCh

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Antoni Jarosz D-ca 2 kompani BCh AK ppor. ps. Brzezina

3 kompania BCh

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Mieczysław Wałek D-ca 3 kompani BCh AK ppor. ps. Salerno