Pododdziały Pułku - obsada osobowa do VIII 1939 r.

Zestawienie Plutonu Łącznosci Pułku

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Stanisław Świątek kpr.
Jan Olejniczak Z-ca d-cy pl. łącz. pułku plut. 1901 10.IX.1939 nieznane na chwilę obecną
Bolesław Ścigaj D-ca plut. łącz. pułku por.
Władysław Marzec plut.
Stanisław Bielas kpr.

Poczet dowódcy plutonu łączności

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Patrol radio plutonu łączności

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Patrol gońców rowerowych

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Patrol gońców konnych

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Patrole (2) łącz. z lot. i sygnaliz. św.

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Patroli (5) telefonicznych

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Dowództwo Pułku

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Ludwik Czyżewski Z-ca d-cy pułku ppłk 1892 1985 Piotrków Trybunalski
Ludwik de Laveaux D-ca Pułku płk. dyp. 1891 1969 South Ealing Anglia
Florian Wawrzykiewicz Adiutant por.
Wiktor Przerada Podofic kanc. d-cy pułku st. sierż.
Adam Gwóźdź Podofic kanc. d-cy pułku st. sierż.
Wiktor Biżek Podofic kanc. d-cy pułku sierż.
Edward Sarwa Pisarz w kanc. d-cy pułku sierż. zaw. 1905 24.10.1989 Sandomierz ps. Dobosz

Kwatermistrzostwo

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Józef Kopecki Kwatermistrz mjr.
Piotr Łyko chor
Karol Fronczak st. sierż.
Artur Kszysztoń st. sierż.
Zenon Sułkowski st. sierż.
Jozef Teliczek st. sierż.
Ignacy Łyżkiewicz st. sierż.
Karol T i d l a st. sierż.
J a n Garbacz st. sierż.
Józef Łodyga st. sierż.
Edward C e b o sierż.
J a n Michalak sierż.
Adam Burnsztajn sierż.
Józef Zajkowski sierż.
Karol Adamski sierż.
Arkadiusz Lipowski sierż.
Stanisław Tomczyk sierż.
Władysław Ż m i j st. majster
Bronisław Aleksandrowicz plut.

Kompania administracyjna

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Franciszek Kamiński D-ca kompanii adm. kpt.
Kazimierz Tyczyński st. sierż.
Włodzimierz Worobiec st. sierż.
Józef Pawłowski st. sierż.
Wincenty Michalski st. sierż.
Władysław Wędzicha sierż.
Stanisław Garbusiński plut.
Bolesław Świerk plut.
Władysław Tuleja plut.
J a n Mordaka plut.
Antoni Ciapciak plut.
Kazimierz Ostalak plut.
Bolesław Gołubkiewicz plut.
Marian Hofbauer mł. majster
J a n Chmiel mł. majster
Stefan Popek kpr.

Drużyna d-cy kompani

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Pluton administracyjny

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Pluton taborowy

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Orkiestra

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Franciszek Gorzelniaski Kapelmistrz por.
Adam Żołobiński Kapelmistrz kpt.
Michał Faja st. sierż.
Józef Chmura st. sierż.
Władysław Maciąg sierż.
Feliks Dybek sierż.
Tomasz Mysłek sierż.
Julian Zajadło sierż.
Stanisław Dobaj plut.
J a n Krajkowski kpr.
Robert Rożek kpr.
Jerzy Sokołow kpr.
Franciszek Burzawa kpr.

Pluton zwiadu konnego

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Walenty Skrzypek plut.
Eugeniusz Pośpiech st. leg.

Pluton pionierów

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
J a n Kotliński sierż.
Adam S t e c sierż.
Stanisław Sadowski plut.

Poczet dowódcy plutonu pionierów

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

1 drużyna pionierów

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

2 drużyna pionierów

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

3 drużyna pionierów

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

4 drużyna pionierów

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Tabor dr. pionierów

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Pluton artylerii

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Wincenty Hoffman plut.
J a n Robak plut.

Poczet dowódcy plutonu artylerii

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Patrol zwiadowczy

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Patrol telefoniczny konny

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Patrol telefoniczny pieszy

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

1 działon

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

2 działon

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

Tabor pl. artylerii

Brak wprowadzonych żołnierzy w jednostce.

I Batalion

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
J a n K r a u s D-ca I batalionu mjr.
Kazimierz Milczanowski Pod kwatermistrz kpt.
Kazimierz Szulc Lekarz batalionu kpt. dr.
Kazimierz Kalicki Szef batalionu st. sierż.
Wacław Rojsk Pisarz plut.
Józef Pełka Podofic. adm. koszar st. sierż.
Feliks Kacprzak Podofic. żywn. bat. sierż. tyt.
J a n Ircha Podofic. mund. bat. plut.
Edward Wrona Podofic. broni bat. plut.
Edward Odorowski Rusznikarz mł. majster
Szczepan Kittner bez określ. funkcji st. sierż.
Stanisław Ostrowski Podofic. sanit. bat. kpr.

1 kompania I batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Konstanty Orzechowski D-ca 1 kompani od III 1918r. kpt.

2 kompania I batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Leon Łagan D-ca 2 komp. kpt.
Gustaw R o p e k D-ca plut. 2 komp. ppor.
Adam Szubert Podofic. gospod. sierż.
J a n Kmieć Podofic. broni sierż.
J a n Janczyszyn Instruktor plut. 1904 r 1996 r
Karol Włoch Instruktor kpr.
Bolesław Śpiewak Instruktor kpr. nadt.
Michał Musiał Instruktor kpr. nadt.
Władysław Juszczyk Instruktor kpr. nadt.
Józef Budziński Instruktor kpr. nadt.

3 kompania I batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Stanisław Chmielewski D-ca 3 komp. kpt.
Wojciech Kruczyński Mł. oficer por.
Józef Brzozowski Szef kompani st. sierż. tyt.
Andrzej M a j Podofic. gospod. sierż.
Saturnin Sawicki Podofic. broni sierż.
Józef Mucha Instruktor st. sierż.
J a n Marut Instruktor plut.
Józef Haliniak Instruktor plut.
Stanisław Duda Instruktor kpr. nadt.
Stanisław Sady Instruktor kpr. nadt.
Władysław Piątek Instruktor kpr. nadt.
Stefan Popek Instruktor kpr. nadt.
J a n Pajęcki Instruktor st. sierż. tyt.
Stanisław C i a ś D-ca plut. 3 komp. ppor.
Władysław Aleksanderek

1 kompania ckm. I batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Stanisław Szubski D-ca 1 komp. km. ppor.
Zdzisław Ziemski D-ca 1 k. km. por. od 24.03.1934 r
Józef Cholewa Szef kompani st. sierż.
Bronisław Kacperski Podofic. gospod. sierż.
Antoni Kukliński Podofic. broni st. sierż. tyt.

II Batalion

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Jan Rzepecki D-ca I I batalionu mjr.dyp.
J a n Węgrzyn sierż.
Antoni H u k sierż.
Antoni Buras plut.
Franciszek Borkowski plut.
Józef Zymań kpr.
Franciszek Nowicki kpr.
Euzebiusz Dyguda sierż.
Franciszek P i u s plut.
Michał Jakubowski plut.
J a n Długosz kpr.
Józef P y r c z kpr.
Teodor Budacki st. sierż.
J a n K r u k st. sierż.
Franciszek Nawrocki sierż.
Franciszek Kołodziejczyk plut.
J a n F i l i p e k plut.
Edward Sarwa kpr.
Feliks Janicki sierż.
Julian Kurkowski sierż.
Władysław Baran plut.
Edward Płatkowski plut.
Józef Krzanowski kpr.
Julian J a m k a st. sierż.

4 kompania II batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Konstanty W i b e l D-ca 4 komp. kpt.
Józef Kowalczyk ofic. młodszy komp. por.
Stanisław Bentkowski ofic. młodszy komp. ppor.

5 kompania II batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Adolf Kramarz D-ca 5 komp. kpt.
Józef Chlipała ofic. młodszy komp. por.
Edward Suchcicki ofic. młodszy komp. ppor.

6 kompania II batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Józef Kwapiński D-ca 6 komp. kpt.
Stanisław Starak ofic. młodszy komp. ppor.
Zygmunt Starczynowski ofic. młodszy komp. ppor.

2 kompania ckm. II batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Wacław Korsak D-ca 2 komp. km. kpt.
Alfred Marchilewicz ofic. młodszy komp. por.
Józef Buczek ofic. młodszy komp. chor.

III Batalion

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Aleksander Kiszkowski D-ca I I I batalionu ppłk.
Stanisław M i k s a sierż.
J a n Musiał sierż.
Stanisław Drechny sierż.
Ignacy Mrozik plut.
Władysław C e d r o sierż.
Bronisław Dróżdż sierż.
Józef Szczepaniak plut.
Kazimierz Banasiak sierż.
Roman C i o s k plut.
Józef Szklarz plut.
Feliks Baran plut.
Walenty Banaś kpr.
J a n Strojny kpr.
Paweł Ligus kpr.
J a n Majewski sierż.
Karol Grządziel st. sierż.
Antoni M i t k a plut.
J a n Lipiński kpr.
Antoni Kamiński st. sierż.
Andrzej Mazur plut.
A l b i n Wnuk plut.

7 kompania III batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Antoni Wiktorowski D-ca 7 komp. kpt.
J a n Musiał ofic. młodszy komp. por.

8 kompania III batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Stanisław Sikorski D-ca 8 komp. kpt.
Lucjan Kudła ofic. młodszy komp. ppor.
Witold Bielewicz

9 kompania III batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Stanisław Starzyński
Wilhelm Stawarz ofic. młodszy komp. por.

3 kompania ckm III batalionu

Imię Nazwisko Funkcja Etat Stopień Rocznik Data zmarł/poległ Miejsce pochowania Uwagi
Adolf Dzierżyński D-ca 3 komp. km. kpt.
Piotr Januchta ofic. młodszy komp. chor.
Stefan Wosik