KAWALEROWIE KRZYŻA WALECZNYCH z batalionu mjr Kopeckiego

Administratorzy strony 2 Pułku Piechoty Legionów i Członkowie Stowarzyszenia zwracają się

z prośbą do Prezesa Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego im.2 Pułku Piechoty

Legionów-Staszów, o umieszczenie na planowanych w Staszowie Tablicach upamiętniających

Żołnierzy I Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów,

Dwunastu Kawalerów Krzyża Walecznych z I Batalionu, którym Generał Brygady

Wiktor Thomme NADAŁ Krzyże Walecznych, co zapisane zostało własnoręcznie przez

Dowódcę I Batalionu, Bohaterskiego mjr.Józefa Kopeckiego w pozostawionym przez Niego

Archiwum prywatnym.

Rozkaz Dowódcy Grupy Operacyjnej "Piotrków" dowodzonej przez Genearła Brygady

Wiktora Thomme działającej w składzie ARMII ŁÓDŻ.

Nr rozkazu - L.27/26/III.op. z dnia 27.IX.1939 r.

W KOLEJNOŚCI ZAPISU niżej wymienionym Żołnierzom Gen.Brygady Wiktor Thomme

NADAŁ w/w rozkazem :

sierż. OLEJNICZAK Jan

leg. PAK Stanisław

ppor. BIEDRZYCKI Czesław

ppor. UZYP Stanisław

ppor. POPIEL Stanisław

ppor. SIEDLECKI Witold

st. sierż. KACPRZAK Feliks

kpr. LIP Czesław

kpr. LIGUS Paweł

kpr.NAWRAT Stefan

kpr.ZIMOLĄG Władysław Wacław

leg. FALLASA Aleksy

Aby móc komentować musisz utworzyć konto.

Komentarze pozostałych użytkowników

Nikt jeszcze nie skomentował tej aktualności.