Nie zapominajmy zasług ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI i POLEGŁYCH OBROŃCÓW OJCZYZNY

Administratorzy strony 2 Pułku Piechoty Legionów i Członkowie Stowarzyszenia występują z

wnioskiem do Pana Prezesa Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego im. 2 Pułku Piechoty

Legionów - Staszów, o uwzględnienie naszych uwag w sprawie umieszczenia biogramów

Żołnierzy I Batalionu 2ppleg.na planowanych tablicach pamiątkowych w Staszowie.

Otóż rzecz w tym, aby nie umniejszać zasług Żołnierzy NIEPODLEGŁOŚCI i zasług

Poległych Żołnierzy w wojnie obronnej 1939 r. i w czasie II wojny światowej.

Biogramy Żołnierzy nie mogą być " okrojone ", muszą być na tablicy umieszczone zgodnie

z opracowanymi i przesłanymi przez Ich rodziny życiorysami. Osoba ze Stowarzyszenia,

do której wysyłane są życiorysy nie może ich w żadnym wypadku zmieniać, a już na pewno

nie wg własnego upodobania, nie może również korygować treści. Bowiem to rodziny mają

wiedzę na temat Tych żołnierzy.

Ponadto na naszej stronie umieszczone są biogramy żołnierzy i można z nich korzystać, bo

w tym celu zostały założone. Na biogramach umieszczone są żródłowe dokumenty

na podstawie, których biogramy założono.

W biogramach Żołnierzy musi być zawarta prawda o Nich, nie możemy zakłamywać historii.

My żyjący jesteśmy Im to winni, naszym obowiązkiem jest przekazać Młodemu Pokoleniu

Prawdę o tych Żołnierzach, o ich walce o Niepodległość Ojczyzny,

o tym, że wielu z nich zgłaszało się do wojska na ochotnika w bardzo młodym wieku,

nawet 16 letni chłopcy szli na wojnę, aby walczyć o Niepodległą Polskę.

A Ci co przeżyli walczyli póżniej w wojnie obronnej 1939 r.

Są wśród żołnierzy I batalionu tacy, którzy walczyli w I wojnie światowej, w polsko-bolszewickiej,

w wojnie obronnej 1939 r., byli Legionistami, bagnetem wykuwali granice Rzeczypospolitej

i tego nie wolno nam zapomnieć.

Młodzi Ludzie muszą poznać historię, prawdziwą historię tych Legionowych Bohaterów.

A największym z Tych Bohaterów był dowódca I batalionu 2ppleg.

mjr Józef Kopecki. I właśnie, dlatego Jego biogram powinien być wyeksponowany tak, aby

wyróżniał się od innych.Pan major na to zasłużył.

UWAGA !

Jeśli w planach opracowania biogramów na tablicy brak miejsca

na umieszczenie pełnych biogramów , wnosimy o zamieszczenie w zestawie tabelarycznym

następujących danych : stopień, nazwisko, imiona, funkcje, lata służby, data urodzin,

data kiedy poległ lub zmarł.

W ostatniej linijce pod zestawieniem zamieścić informację :

" Pełne biogramy żołnierzy znajdują się na stronie internetowej 2 ppleg.pl. ".

Kolejność zapisu w tabelarycznym zestawieniu zastosować uwzględniając :

stopień, pełniona funkcja oraz lata służby.

Aby móc komentować musisz utworzyć konto.

Komentarze pozostałych użytkowników

Nikt jeszcze nie skomentował tej aktualności.