XV Marsz Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych.

W tym roku w dniu 6 kwietnia już po raz XV zorganizowano na trasie Słupcza - Dwikozy - Sandomierz, coroczny marsz upamiętniający walki oddziału powstańczego puławskiej młodzieży pod wsią Słupcza. Dnia 8 lutego 1863 r. Puławiacy, czyli studenci Instytutu Politechnicznego pod dowództwem dwudziestoletniego Leona Frankowskiego stoczyli krwawą walkę z wojskiem rosyjskim zakończoną całkowitym rozbiciem oddziału. W Słupczy poległych powstańców pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu grzebalnym w Górach Wysokich, a pojmanych wzięto do niewoli. W Dwikozach u stóp góry zwanej Winnicą tuż przy drodze z Zawichostu do Sandomierza znajduje się mogiła 38 powstańców, do której rok rocznie odbywają się marsze pamięci. Po upadku powstania kraj nasz pogrążył się w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego likwidując jego nazwę i budżet. Od tego momentu rozpoczęła się wzmożona rusyfikacja dzieci i młodzieży. Właśnie te walki i los powstańców upamiętniają dla młodego pokolenia i nie tylko takie żywe lekcje naszej historii. Pomysłodawcą i autorem tych patriotycznych uroczystości jest Brygadier Związku Strzeleckiego Nr. 2018 im. 2 pp leg. AK Pan Adam Bidas,

Administratorzy Strony o 2 pp leg. dziękują za zaproszenie i udział w marszu. Do zobaczenia za rok.

Aby móc komentować musisz utworzyć konto.

Komentarze pozostałych użytkowników

Nikt jeszcze nie skomentował tej aktualności.