Uzupełnienia

Wprowadzono do biogramów stopnie, imiona i nazwiska oficerów i podoficerów I batalionu z kompanii 1, 2, 3 stacjonujących w Staszowie, stosownie do imiennej obsady z dnia 24 marca 1934 roku. W następnej kolejności będzie wprowadzana 1 kompania km. z staszowskiego batalionu.

Aby móc komentować musisz utworzyć konto.

Komentarze pozostałych użytkowników

Nikt jeszcze nie skomentował tej aktualności.