Rodzina i pamięć o żołnierzu.

W dniu 03 grudnia 2016 roku w Pińczowie odbyła się uroczystość odsłonięcia mogiły - symbolu pamięci o śp. sierż. Janie Olejniczaku z-cy d-cy pl. łączności w 2 Pułku Piechoty Legionów. O godz. 12:00 w klasztornym kościele p.w. Najświętszej Marii Panny odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Obrońcy Ojczyzny celebrowana przez Ojca Rafała Rudzińskiego. Następnie uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry, Strzelców z Pińczowa z d-cą Dariuszem Greń oraz Strzelców przybyłych z Sandomierza na czele z d-cą Adamem Bidasem , pocztów sztandarowych, harcerzy przeszli na cmentarz parafialny. Tu prowadzący uroczystość powitał zaproszonych gości w tym : rodzinę, wnuczkę żołnierza 2 pp leg. sierż. Antoniego Mitki, Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, V-ce Prezydenta Miasta Bełchatowa, Radnego Miasta Bełchatowa, Dyrektora pińczowskiego Muzeum. Następnie zostały odczytane listy otrzymane od zaproszonych gości, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości, a byli to Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marek Bronkowski oraz pisarz, poeta, tłumacz i dziennikarz Pan Dr Andrzej Sarwa. Po czym prowadzący przedstawił cel i motywy, które stanowiły potrzebę stworzenia takiego miejsca pamięci dla Obrońcy Ojczyzny z września 1939 roku, właśnie w tym miejscu.

... To Tu - do Pińczowa w 1923 r z Piotrkowa 2 pp leg. przenosi się adaptując stare koszary na nowe miejsce pobytu,

To Tu - młody podoficer legionów realizując zadania służbowe i wypełniając wolny czas poznaje młodą pińczowiankę Marię Pawlik.

To Tu - ci młodzi ludzie postanawiają założyć RODZINĘ, podstawową komórkę w systemie społecznym.

To Tu - w kościele garnizonowym zawierają związek małżeński.

To Tu - przychodzi na świat ich czwórka dzieci,

Stąd - rodzina w styczniu 1931 r przenosi się do Sandomierza nowego miejsca postoju 2 pp leg.

Ale To Tu - w Pińczowie postanawiają rozpocząć budowę ich nowego domu.

To Tu - do Pińczowa wraca Maria Olejniczak z dziećmi gdy d-ca 2 pp leg. pułkownik Czyżewski z adiutantem wracając z niewoli salutując do portretu oznajmia ... to był dzielny żołnierz poległ na polu chwały dostanie Pani po nim Order VM.

To Tu - rodzina RW - wdowa i matka z czwórką dzieci stara się o przeżycie w bardzo ciężkim okresie okupacji.

Tutaj - w Pińczowie wdowa szuka środków by utrzymać siebie i dzieci w powojennym okresie władzy ludowej.

Również Tu - w wigilię Bożego Narodzenia ginie tragicznie ukochany syn Zdzisław, który ratując życie młodego człowieka sprawcy wypadku pod górą kielecką umiera przygnieciony ciężarem ciągnika. Pochowany tuż obok.

Tu - w 1982 roku pochowana zostaje Maria Olejniczak dożywszy swych ostatnich dni.

Da Bóg - To Tu pochowamy szczątki dziadka odnajdując jego miejsce spoczynki z września 1939 roku.

Tu powstała Rodzina sierż. Jana Olejniczaka jej członkowie żyją do dziś w przeszłości Rodzina walczyła o życie, przegrywała walkę, jej członkowie oddawali życie dla innych i To miejsce ma dla nas szczególny charakter...

Potem nastąpiło odczytanie przez Brygadiera Pana Józefa Wodzińskiego z Bełchatowa aktu komisyjnego pobrania ziemi z pól bitewnych, na których walczył sierż. Jan Olejniczak i złożenia jej w symbolicznej mogile. Obelisk odsłoniła wnuczka sierżanta Pani Halina Piskorska, modlitwę i poświęcenie mogiły dokonał Ojciec Rafał Rudziński, a następnie odegrano na trąbce utwór " Śpij kolego w ciemnym grobie". Nad mogiłą symbolem pamięci przemawiali Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Pan Włodzimierz Badurak oraz V-ce Prezydent Miasta Bełchatowa Pan Łukasz Politański. Ceremonię zakończyło złożenie kwiatów przez przybyłych na uroczystość zaproszonych gości.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i oprawy tej małej patriotycznej uroczystości , a szczególnie władzom samorządowym Pińczowa i Bełchatowa, Strzelcom, Harcerzom z Hufca Pińczów, pocztom sztandarowym, orkiestrze, Dyrektorowi Muzeum i mieszkańcom miasta biorącym udział w uroczystości.

Na fotorelacje z uroczystości zapraszamy na stronę 2ppleg.jcom.pl

Aby móc komentować musisz utworzyć konto.

Komentarze pozostałych użytkowników

Nikt jeszcze nie skomentował tej aktualności.