UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICZKI INSKRYPCYJNEJ NA KRZYŻU ś.p. sierż.zawodowego Jana Olejniczaka

W dniu 15 lipca 2023 r. odbyła się na kwaterze wojennej na cmentarzu

Parafialnym w Bolimowie uroczystość Odsłonięcia Tabliczki Inskrypcyjnej

poległego w dniu 10 września 1939 r. ś.p. sierż.zaw. Jana Olejniczaka

zastępcy dowódcy plutonu łączności w 2 Pułku Piechoty Legionów.

Żołnierz ten poległ wkrótce po wykonaniu rozkazu podczas ataku niemieckiego

lotnictwa na 200 osobowy oddział na czele z mjr Żelazowskim .

Oddział ten ,to żołnierze 2ppleg. którzy maszerowali w kierunku

na Warszawę.

Ś.P. sierż. Jan Olejniczak poległ trafiony odłamkami bomby lotniczej

na polu Pana Antoniego Selenty. Pochowała Go miejscowa ludność

w dniu 11 września 1939 r. w poniedziałek, pochowano Go na miedzy

20 m od miejsca gdzie, poległ.

Prawdopodobnie żołnierza ekshumowano w 1947 r. na kwaterę wojenną

na cmentarz w Bolimowie , lecz protokołu z ekshumacji

nie odnaleziono. Władze odmówiły ekshumacji i identyfikacji szczątków

tego Wrześniowego Obrońcy Ojczyzny i wydano polecenie umieszczenia

tabliczki nagrobnej na krzyżu na tej kwaterze poprzez wpisanie w miejsce

plut. Władysława Olejnik z 37 PP - Jana Olejniczaka z-cy d-cy

plutonu łączności w 2ppleg. Jest to niestety domniemane miejsce spoczynku

tego Żołnierza . Jedynie ekshumacja i identyfikacja może potwierdzić lub

zaprzeczyć Jego pochówek na tej kwaterze.

Organizatorami Uroczystości byli Halina i Marian Piskorscy

-wnukowie ś.p. sierż. Jana Olejniczaka .

Na uroczystość przybyli :

Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów , Przewodniczący Rady Miasta

Bolimowa, proboszcz kościoła w Bolimowie ks.Bogdan Szczepański.

Przedstawiciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich

Pan Jakub Rutkowski z Bełchatowa, z Krakowa przyjechał Oddać Hołd

Żołnierzowi Legionowemu - Honorowy Pułkownik Legionów Polskich

Dowódca GRH 1pp 1 Brygady Legionów Polskich

Pan Tomasz Jamróz Piłsudski pra, pra wnuk Adama Piłsudskiego brata

Marszałka. Z Sandomierza z ostatniego miejsca postoju 2pp leg.

przybył Dowódca JS 2018 im. 2pp leg.AK chorąży Związku Strzeleckiego

Pan Michał Jopek oraz plut. ZS. Pan Michał Sekulski.

Z Warszawy przyjechał pułkownik Krzysztof Jewgiejuk Dyrektor

Biura - Przewodniczący Konwentu Dziekanów . Z Sochaczewa przybyła

poetka Pani Stanisława Podgórska, z Bydgoszczy przybył P. Wiesław

Fabiszewski. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia

Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej w osobie V-ce Prezesa P. Piotra Moskwa.

Ponadto na uroczystość przybyli : strażacy, młodzież z klas mundurowych

bolimowskich szkół , dziennikarzy lokalnych gazet, muzycy, dokumentaliści

i inne zainteresowane osoby.

Wnuczka Halina Piskorska w skrócie przedstawiła historię poległego

Dziadka,a następnie odsłoniła tabliczkę na krzyżu , którą Ksiądz Bogdan

Szczepański poświęcił . Utwór "Śpij Kolego w ciemnym grobie "

zagrał były trębacz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

Pan Stanisław Pawłowski. Przemawiali : Burmistrz Miasta Bolimowa

i płk. Krzysztof Jewgiejuk. Poetka z Sochaczewa zadeklamowała dwa

wiersze, które napisała specjalnie dla poległego Obrońcy Ojczyzny

ś.p. sierż. zaw. Jana Olejniczaka.

Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Aby móc komentować musisz utworzyć konto.

Komentarze pozostałych użytkowników

Nikt jeszcze nie skomentował tej aktualności.