CZWARTA ROCZNICA ODSŁONIĘCIA MOGIŁY - SYMBOLU PAMIĘCI ŁĄCZNOŚCIOWCA 2 Pułku Piechoty Legionów ŻOŁNIERZA NIEPODLEGŁOŚCI , OBROŃCY OJCZYZNY Ś.P. sierżanta zawodowego JANA OLEJNICZAKA z-cy d-cy plutonu łączności

4 lata temu, w dniu 3 grudnia 2016 r.w Pińczowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia

MOGIŁY - SYMBOLU PAMIĘCI łącznościowca 2ppleg. Żołnierza Niepodległości

Obrońcy Ojczyzny S.P. sierżanta zawodowego JANA OLEJNICZAKA z-cy d-cy plutonu

łączności.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji poległego Obrońcy Ojczyzny

w klasztornym kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pińczowie.

Mszę odprawił Ojciec Rafał Rudziński.Po mszy zaproszeni uczestnicy wraz

z orkiestrą, Strzelcami z Pińczowa na czele z d-cą Dariuszem Greń, Strzelcami

z Sandomierza na czele z d-cą Adamem Bidas, pocztami sztandarowymi i harcerzami

udali się w kondukcie na cmentarz parafialny w Pińczowie.

Na cmentarzu prowadzący P.Marian Piskorski wnuk sierż.Jana Olejniczaka przywitał

wszystkich przybyłych na uroczystość, odczytał :

List Burmistrza Miasta Sandomierza P. Marka Bronkowskiego.

List pisarza, poety, tłumacza i dziennikarza Pana Dr Andrzeja Sarwy.

Prowadzący podał powody wybudowania mogiły mającej stanowić Symbol Pamięci

Obrońcy Ojczyzny, Żołnierza Września 1939 r.wyjaśniając, dlaczego to właśnie na

Cmentarzu w Pińczowie, a nie gdzie indziej.

To Tu - do Pińczowa w 1923 r. z Piotrkowa 2ppleg. przenosi się adaptując stare

koszary na nowe miejsce pobytu.

To Tu - młody podoficer legionów realizując zadania służbowe i wypełniając wolny

czas poznaje młodą Pińczowiankę Marię Pawlik.

To tu - młodzi ludzie postanawiają założyć Rodzinę, podstawową komórkę w systemie

społecznym.

To Tu - w kościele garnizonowym zawierają związek małżeński.

To Tu - przychodzi na świat ich czwórka dzieci.

Stąd, z Pińczowa rodzina w styczniu 1931 r. przenosi się do Sandomierza, nowego

miejsca postoju 2ppleg.

Ale To Tu - w Pińczowie postanawiają rozpocząć budowę ich nowego domu.

To Tu - do Pińczowa wraca Maria Olejniczak z dziećmi, gdy d-ca 2ppleg.

płk.L.Czyżewski z adiutantem kpt.Osuchowskim wracając z niewoli i salutując

do portretu oznajmia : " To był dzielny żołnierz, poległ na polu chwały, dostanie

Pani po nim ORDER VIRTUTI MILITARI ".

To Tu - rodzina RW - wdowa i matka z czwórką dzieci stara się o przeżycie

w bardzo ciężkim okresie okupacji.

To Tu - w Pińczowie wdowa szuka środków by utrzymać siebie i dzieci

w powojennym okresie władzy ludowej.

Również Tu - w Wigilię Bożego Narodzenia ginie tragicznie ukochany, jedyny

syn Zdzisław, który ratując życie młodego człowieka ,sprawcy wypadku

pod górą kielecką umiera przygnieciony ciężarem ciągnika.

Pochowany tuż obok.

Tu - w 1982 r. pochowana zostaje Maria Olejniczak dożywszy swych

ostatnich dni.

Da Bóg - To Tu pochowamy szczątki Dziadka odnajdując Jego miejsce

spoczynku z września 1939 r.

Tu powstała Rodzina sierżanta Jana Olejniczaka , jej członkowie żyją do dziś,

w przeszłości walczyła o życie, przegrywała walkę, jej członkowie oddawali

życie dla innych.

I TO miejsce ma dla nas szczególny charakter.

W następnej części uroczystości Brygadier Pan Józef Wodziński z Bełchatowa

odczytał Akt Komisyjnego pobrania ziemi z pól bitewnych, na których

walczył sierżant Jan Olejniczak, po czym ziemię w urnie w postaci GILZY

złożono w symbolicznej mogile.

Mogiłę uroczyście odsłoniła wnuczka poległego śp.sierżanta Jana Olejniczaka

Halina Piskorska. Modlitwę odmówił i mogiłę poświęcił Ojciec Rafał Rudziński.

Po czym odegrano na trąbce pieśń "Śpij Kolego w ciemnym grobie ".

Nad Mogiłą - Symbolem Pamięci przemawiał Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Pan Włodzimierz Badurak i V-ce Prezydent Miasta Bełchatowa Pan Łukasz

Politański.

W Czwartą Rocznicę Uroczystości Odsłonięcia MOGIŁY - SYMBOLU PAMIĘCI

Łącznościowca 2 Pułku Piechoty Legionów Żołnierza Niepodległości

OBROŃCY OJCZYZNY Ś.P. sierżanta zawodowego Jana Olejniczaka wnuczka

Halina Piskorska i jej mąż Marian Piskorski ponownie składają GORĄCE

PODZIĘKOWANIA Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i oprawy

tej małej patriotycznej uroczystości, a szczególnie Władzom Samorządowym

Miasta Pińczowa i Bełchatowa , Strzelcom z Pińczowa i Ich d-cy P. Dariuszowi Greń,

Strzelcom z Sandomierza i Ich d-cy niestety już ś.p. Brygadierowi Adamowi Bidas,

Harcerzom z Hufca Pińczów, Pocztom Sztandarowym, Orkiestrze, Dyrektorowi

Muzeum P. Jerzemu Znojek.

Dziękujemy również serdecznie biorącym udział w uroczystości :

Pani Dyrektor LO w Pińczowie, przedstawicielom Wszystkich Szkół

z Pińczowa , Przedstawicielom TPP-Pani Janinie Kosiń i P.Jerzemu Puk,

Przyjaciołom przybyłym z Bydgoszczy, Chorzowa, Tarnowskich Gór, Pińczowa

oraz mieszkańcom miasta Pińczowa.

Aby móc komentować musisz utworzyć konto.

Komentarze pozostałych użytkowników

Nikt jeszcze nie skomentował tej aktualności.