zaloguj się, aby zapalić świeczkę

Biogram żołnierza

NazwiskoBohm
Imię #1Tadeusz
Imię #2Ludwik
PseudonimLubicz
Imię ojcaLudwik
Imię matki
Nazwisko rodowe matki
Data urodzenia27.03.1910
Miejsce urodzenia
Brak zdjęcia
Rodzeństwo
Stan cywilny
Małżonek
Dzieci
Ostatni adres
Narodowość
Wyznanie
Numer ewidencyjny
Stopieńpor. lek.
Jednostka2 Pułk Piechoty Legionów
Batalion I batalion
Kompania
Funkcja lek. batalionu
Data śmierci
Miejsce śmierci
Okoliczności śmierci

Pamiątki

Nie dodano jeszcze pamiątek do tego biogramu.
Pierwotne miejsce spoczynku
Data ekshumacji
Wtórne miejsce spoczynku
Obecne miejsce spoczynku
Lokalizacja grobu
Upamiętniony
Forma upamiętnienia
ŻyciorysOkres Przedwojenny. Jestem wychowankiem Szkoły Podchorążych Sanitarnych dziewiątej promocji. Szkołę Oficerską i medycynę ukończyłem w 1939 r.zaś promocję oficerską uzyskałem w 1937 r. z 4 lokatą. Po ukończeniu stażu szpitalnego przydzielony zostałem do 2ppleg. w Staszowie, gdzie do wojny 1939 r.pełniłem funkcję lekarza pułkowego, asystenta w szpitalu w Staszowie i lekarza szkolnego. Za pracę na tym polu odznaczony zostałem w dniu 15.08.1939 r.Srebrnym Krzyżem Zasługi. Okres wojenny. Od pierwszych dni wojny w 1939 r. brałem udział w walkach w miejscowościach : Borowa Góra, Bełchatów, Skierniewice, Tuszyn, Brzeziny, Mszczonów, Błonie i Leszno. W dwudniowych natarciach pułku na linii Leszno-Błonie w kierunku na Warszawę z najcięższymi bojami w okolicy Ołtarzewa i Ożarowa na 27 furmankach transportowałem rannych i udzielałem im pomocy. W ten sposób wraz z pułkiem przeszedłem Puszczę Kampinowską, przez bombardowany most w Modlinie, jako jeden z ostatnich dotarłem 14. IX. 1939 r. do Warszawy lokując rannych w Szpitalu Ujazdowskim. Tu zameldowałem się u Szefa Sanitarnego m.Warszawy mjra dr a Borkowskiego, który mianował mnie adiutantem Komendanta Szpitala ppłk.Naramowskiego. Po 4 dniach w dniu 18.IX.1939 r. zostałem Komendantem Szpitala w Gimnazjum Batorego, a za akcję bojową w tym czasie odznaczony zostałem Krzyżem Walecznych / dokumentu nie posiadam/. W czasie największego bombardowania 25.IX.1939 r. szpital został podpalony i zniszczony. Dla ratowania 600 rannych osobiście kierowałem akcją gaszenia pożaru , a w jej wyniku zdołaliśmy ugasić ogień i uratować rannych. Za czyn ten podany zostałem przez płk.Naramowskiego do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari. Wniosek w tej sprawie był przedstawiony gen. Czumie , który rozkazu nie zdążył o ile wiem podpisać. W grudniu 1939 r.nawiązałem kontakt z organizacją konspiracyjną " Związek Walki Zbrojnej " , zostałem zaprzysiężony pod pseudonimem "Lubicz". Przysięgę odbierał ode mnie mjr piechoty, póżniejszy płk. W.Miszke. Do miesiąca marca 1940 r. byłem wykładowcą i prowadziłem szkolenie z ramienia ZWM nagłych przypadków i zranień dla żołnierzy ZWM . Od 1940 r. do 1942 r. przebywałem w Stopnicy, gdzie pełniłem obowiązki lekarza rejonowego. W 1942 r. przeniosłem się do Warszawy. Powtórną przysięgę odebrał ode mnie mjr dr Sadowski Cyprian. Jako lekarz został przydzielony do tzw. "Małej Dywersji ". W tym czasie brałem udział pod dowództwem mjr dr Sadowskiego jako komendanta Kedywu w kilkunastu akcjach bojowych przeciwko Niemcom na terenie Warszawy m.innymi w zawładnięciu ciężarowych samochodów ze skórami na ul.Wolskiej. W 1943 r. w lecie rozbrojeniu patrolu na ul.Bema róg Ludwigi w celu uzyskania broni i innych akcjach, które polegały na uzyskiwaniu broni i niszczeniu niemieckiego mienia. W czasie powstania Warszawskiego pełniłem funkcję lekarza Oddziałów walczących w okolicy Ludwiki 5 / róg Bema i Wolskiej/, gdzie miałem punkt opatrunkowy. Stąd po przedarciu się w okolice Hali Mirowskiej trafiłem do Szpitala Maltańskiego, gdzie pełniłem funkcję adiutanta płk. Dr Strela. Tam pełniłem również funkcję chirurga. Po napadzie oddziału SS na szpital wraz z chorymi przeszliśmy do centrum na plac Dąbrowskiego. W komendzie AK w gmachu PKO na rogu Jasnej i Świętokrzyskiej zostałem skierowany na Placówkę Chirurgiczną do prywatnej lecznicy dr a Webera. Następnie skierowano mnie do Szpitala Ubezpieczalni Społecznej przy ul.Dobrej ,gdzie również pełniłem funkcję chirurga, aż do momentu spalenia budynku szpitala. Rannych przeniosłem do budynku zakonnic przy ul.Tamka. Pomimo spalenia również i tego budynku wszystkich rannych uratowaliśmy, a po zajęciu tego terenu przez Niemców ewakuowani zostaliśmy wraz z rannymi do Pruszkowa. Z Pruszkowa w czasie ewakuacji transportu powstańców-warszawskich uciekłem wraz z rodziną z transportu kolejowego w Częstochowie, skąd udałem się do Krakowa, gdzie miałem rodzinę.
Wspomnienia/relacje
Historia pochówku
Poszukiwania mogiły
Źródłahttp://lekarzepowstania.pl/osoba/tadeusz-bohm/ . Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego ( informacje zamieszczone w Encyklopedii zostały zapisane na podstawie materiałów otrzymanych od Pani Joanny Bohm . Zródłem jest również Halina Jędrzejewska - Lekarze Powstania Warszawskiego 1.VII.-2.X.1944 r. ).
Uwagi
Przypisy
PamiątkiSrebrny Krzyż Zasługi ; Krzyż Walecznych ; Krzyż Virtuti Militari