zaloguj się, aby zapalić świeczkę

Biogram żołnierza

NazwiskoKopecki
Imię #1Józef
Imię #2Alojzy
Pseudonim
Imię ojcaWacław
Imię matkiEwa
Nazwisko rodowe matkiBaselides
Data urodzenia11.04.1895 r.
Miejsce urodzeniaJabłonków (Śląsk Cieszyński)
Rodzeństwo
Stan cywilnyżonaty
MałżonekAdela z domu Bujas (1904-1992)
DzieciWiesław ur.1930 r., Barbara ur.1932 r.
Ostatni adres
Narodowość
Wyznanie
Numer ewidencyjny
Stopieńmajor awansowany przez władze w Londynie na stopień ppłk.
Jednostka2 Pułk Piechoty Legionów
Batalion I batalion
Kompania
Funkcja Kwatermistrz (1934) Dowódca I batalionu
Data śmierci25.04.1945 r.
Miejsce śmierciGusen - obóz koncentracyjny
Okoliczności śmierci

Pamiątki

Nie dodano jeszcze pamiątek do tego biogramu.
Pierwotne miejsce spoczynku
Data ekshumacji
Wtórne miejsce spoczynku
Obecne miejsce spoczynku
Lokalizacja grobu
Upamiętnionytak
Forma upamiętnienia1.Tabliczka informacyjna na grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 2.Tabliczka informacyjna na jednym z grobów cmentarza w rodzinnym Jabłonkowie.
ŻyciorysMajor Józef Alojzy Kopecki żył w latach (1895-1945). Na stopień majora , oficera sł.st.piech.WP został awansowany 1 stycznia 1928 r.( w tym czasie był żołnierzem w 4 psp ( 4 Pułk Strzelców Podhalańskich ). Od marca 1930 r. był on żołnierzem 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. Przebieg służby wojskowej : - w 1914 r. wcielony został do armii austriackiej . Po odbytym szkoleniu skierowano go na front . Podczas walk został ranny i zabrany do niewoli rosyjskiej. Za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża major Kopecki wraz z innymi rannymi jeńcami pochodzenia polskiego został skierowany na leczenie do Danii. Po pół rocznej rekonwalescencji wrócił do macierzystego Pułku w Cieszynie skąd został wysłany do szkoły oficerów rezerwy w Opawie. W pierwszych miesiącach 1918 r. do września 1918 r. w stopniu p.porucznika walczył na froncie włoskim. Po czym wrócił do Jabłonkowa w pażdzierniku 1918 r. i wziął udział w rozbrajaniu żołnierzy austriackich. Od listopada 1918 r. w stopniu ppor.służył w WP. Był on organizatorem baonu piechoty w Jabłonkowie, który został włączony do 4 psp w Cieszynie. Prowadził działalność wojskową na spornym terenie z Czechami. W marcu 1920 r. wziął udział w obronie Jabłonkowa . Do czasu rozstrzygnięcia sprawy Sląska Cieszyńskiego przez Najwyższą Radę Koalicyjną był dowódcą oddziału, który to oddział wydzielono z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. W dniu 1 czerwca 1920 r. awansowany zostaje na stopień porucznika sł. st. piechoty. W wojnie polsko-bolszewickiej ( w 1920 r.) walczy dowodząc kompanią 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Po zakończeniu działań wojennych w 1922 r. zweryfikowany zostaje przez MSWoj. w stopniu kpt.sł.st.piechoty z starszeństwem i w dalszym ciągu służy w 4 psp. Po ukończeniu kursu dla oficerów PW i WF od 1926 r. do 1930 r. k-dt obwodowy PW i WF przy 4 psp . Do stopnia majora sł.st. awansowany 1 stycznia 1928 r. W marcu 1930 r. przeniesiony zostaje z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich do 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu i stąd wysłany na kurs dowódców batalionów i kwatermistrzów. Kursy te odbywał w CWP w Rembertowie. Do 14 pażdziernika 1931 r. był dowódcą baonu , a od 15 pażdziernika 1931 r. kwatermistrzem 2 ppleg. W 1934 r. ukończył CWP w Rembertowie kurs taktyczno-strzelecki. W 1936 r. został dowódcą I batalionu 2 ppleg. stacjonującego w Staszowie, gdzie szkolono rekrutów na potrzeby KOP ( Korpus Ochrony Pogranicza). W dniu 28 sierpnia 1939 r. przed wieczorem major Józef Kopecki wraz z I batalionem przybywa marszem pieszym ze Staszowa do Sandomierza .Po kolacji I batalion zostaje załadowany na stacji kolejowej skąd wyrusza transportem wojskowym w kierunku Bełchatowa (woj.łódzkie). Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. major Kopecki dowodzi I Batalionem 2 ppleg. W walkach o Borowskie Góry ( 2-5 IX ) walczy z niemieckim agresorem na odcinku "Księży Młyn", potem bierze udział w działaniach odwrotowych od Borowskich Gór w kierunku Modlina, aż do twierdzy Modlin. Po kapitulacji w dniu 29.IX. 1939 r. dostaje się do niewoli niemieckiej do obozu w Działdowie. Na podstawie umowy kapitulacji zostaje on zwolniony z obozu w dniu 25 pażdziernika 1939 r. i wraca do Staszowa, po czym w listopadzie 1939 r. w obawie przed aresztowaniem wyjeżdża do Krakowa. Tam wstępuje do Organizacji Orła Białego przyjmując nazwisko Jan Gala. W czasie okupacji czynnie działa w konspiracji będąc między innymi organizatorem Rejonu Krakowsko-Miechowskiego Organizacji Orła Białego. Zajmuje się nadzorowaniem tras przerzutowych za granicę dla osób zagrożonych aresztowaniem przez Gestapo. Był kierownikiem przerzutów kurierskich i pocztowych Obszaru IV Południowego ZWZ . Od kwietnia 1941 r. był kierownikiem samodzielnej placówki wywiadowczej na terenie ZWZ-AK Mielec. Będąc w konspiracji używał pseudonimów : "Gala", "Skałka", "Soplica" . W lipcu 1944 r. został on aresztowany prze Gestapo w swoim mieszkaniu w Mielcu. Był więziony w Rzeszowie, Pustkowie, a stamtąd wywieziony do Sachsenhausen. Od lutego 1945 r. więziony był w obozie koncentracyjnym Mauthausen - Gusen i tam zmarł 25 kwietnia 1945 r. tuż przed wyzwoleniem obozu. Pełna nazwa tego obozu brzmi : Konzentrationslager Mauthausen-Gusen. Był to zespół nazistowskich obozów koncentracyjnych znajdujących się w Austrii i jednocześnie pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny znajdujący się poza granicami III Rzeszy. Funkcjonował on od sierpnia 1938 r. do 5 maja 1945 r. Obóz ten był miejscem masowej zagłady polskiej inteligencji.
Wspomnienia/relacje
Historia pochówku
Poszukiwania mogiły
Źródła1.Historia garnizonu Sandomierz T. Banaszek Sandomierz 2012 r str.107, 2.Lista odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości IPN(Instytut Pamięci Narodowej) strona internetowa : niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista odznaczonych-Krzyżem-Niepodleglosci.html Monitor Polski nr 218/1931,93/1938. 3.Książka L.Czyżewskiego "od Gór Borowskich do Zakroczymia" ( str. 14 do 15 ) oraz ( str.222 - siódma linijka od góry ). 4.Organizacja, Obsada Personalna i Stan 2 Pułku Piechoty Legionów W Dniu 1.IX.1939 r. ( z archiwum prywatnego Pana Janusza Pawłowskiego syna żołnierza 2 ppleg.Józefa Pawłowskiego ). 5.Książka Żołnierze Staszowa zarys dziejów 1 Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów autor Jerzy Władysław Więckowski. Biblioteka Staszowska 58. ( Aneks nr 5 Obsada 1 batalionu 2 ppleg. we wrześniu 1939 r. str.81.). 6.Genealogia Stankiewicze ( dane z dnia 18.09.2011 r. ) - strona internetowa http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=566 Roczniki oficerskie MSWoj. 1924, 1928, 1932, R.Rybka-K.Stepan. Rocznik oficerski 1939; B.Szwedo,Biogram /w/MSBUDN 1939-1956 t.3 KRAKÓW 1998 /tam pozostała bibliografia/. ( inf.Tadeusz Łaszczewski ). 7.https://pl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen-Gusen(KL) 8.Dane otrzymane od Pana Piotra Kopeckiego -wnuka majora Kopeckiego.
Uwagi
Przypisy
PamiątkiMedal Niepodległości, Medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921,Krzyż Walecznych ( dwukrotnie), Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Virtuti Militari 5 kl.