zaloguj się, aby zapalić świeczkę

Biogram żołnierza

NazwiskoRadziwiłł
Imię #1Artur
Imię #2
Pseudonim
Imię ojca
Imię matki
Nazwisko rodowe matki
Data urodzenia17.01.1901 r
Miejsce urodzenia
Brak zdjęcia
Rodzeństwo
Stan cywilny
Małżonek
Dzieci
Ostatni adres
Narodowość
Wyznanie
Numer ewidencyjny
Stopieńpor. rez.
Jednostka 2 Pułk Piechoty Legionów
Batalion I batalion
Kompania 2 kompania
Funkcja D-ca 2 komp. I bat.
Data śmierci13.IX.1939 r
Miejsce śmierciOłtarzew
Okoliczności śmierci w boju

Pamiątki

Nie dodano jeszcze pamiątek do tego biogramu.
Pierwotne miejsce spoczynkuOłtarzew
Data ekshumacjiwiosna 1940r
Wtórne miejsce spoczynkugrobowiec rodzinny Rytwiany
Obecne miejsce spoczynku
Lokalizacja grobu
Upamiętniony
Forma upamiętnienia
Życiorys
Wspomnienia/relacje
Historia pochówku
Poszukiwania mogiły
ŹródłaZdjęcie żołnierza Radziwiłła wraz z danymi o Nim otrzymane w dniu 12.09.2019 r. podczas Marszu Pamięci Artura Radziwiłła oraz 2 Pułku Piechoty Legionów. Gazeta staszowska -artykuł relacjonujący procedurę i wydanie w dniu 17 maja 2000 r. rodzinie por.rez.Artura Radziwiłła Krzyża Orderu Virtuti Militari V kl i Krzyża Walecznych za kampanię wrześniową 1939 r. Pismo WBH z dnia 8 lipca 2020 r. adresowane do Kancelarii Prezydenta informujące o nie odnalezieniu rozkazu Grupy Op.Piotrków Nr L.27/26/III.op. z września 1939 r. Pismo Kancelarii Prezydenta nr BON.414.38.2019.8 z dnia 28.04.2021 r. -informacja o nie odnalezieniu przez Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przez WBH rozkazu Grupy Op.Piotrków nr L.27/26/III. op. z września 1939 r. oraz brak tego rozkazu w zasobach Kancelarii Prezydenta . Pismo Kancelarii Prezydenta RP nr BON.414.38.2019.10 z dnia 08 lipca 2021 r. informujące o braku nadania ś.p. por. A.Radziwiłłowi Krzyża Walecznych za zasługi w okresie wojny obronnej 1939 r.
Uwagi
Przypisy
Pamiątki Krzyż Walecznych dwukrotnie za udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Order Virtuti Militari 5 kl. wydany w dniu 17 maja 2000 r. Maciejowi Radziwiłłowi (synowi żołnierza rezerwy A.Radziwiłła) na podstawie kopii wniosku z dnia 28.09.1939 r. o nadanie tego odznaczenia. Rozkazu Grupy Operacyjnej Piotrków Gen. Bryg.W.Thomme nr L.27/26/III.op.z września 1939 r. potwierdzającego nadanie tego odznaczenia brak, nie zachował się w archiwach , czego dowodem są pisma Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP, WBH oraz Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ponadto w dniu 17.maja 2000 r. jak pisze gazeta staszowska został rodzinie Tego żołnierza wydany Krzyż Walecznych za kampanię wrześniową 1939 r.na podstawie kopii wniosku tego samego co OVM bez potwierdzenia nadania, gdyż rozkazu brak.