Biogram żołnierza

NazwiskoOlejniczak
Imię #1Jan
Imię #2
Pseudonim
Imię ojcaPaweł
Imię matkiMarcjanna
Nazwisko rodowe matkiCielemecka
Data urodzenia24 września 1901 [1]
Miejsce urodzeniaSolca Mała woj. łódzkie
RodzeństwoJózef, Stanisław, Michalina,Wawrzyniec, Szczepan
Stan cywilnyżonaty
MałżonekOlejniczak Marianna zd. Pawlik
DzieciLeokadia , Bogusława , Krystyna , Zdzisław
Ostatni adresSandomierz ul. 11 listopada 13
Narodowośćpolska
Wyznanierzymskokatolickie
Numer ewidencyjny
Stopieńsierż.
Jednostka2 ppleg [3]
Bataliondo 27 sierpnia 1939 r. Pluton Łączności Pułku od 28 sierpnia 1939 r. I Batalion
KompaniaPluton łączności pułku
FunkcjaZastępca dowódcy plutonu łącznosci Pułku do 27 sierpnia 1939 r. Zastępca dowódcy plutonu łącznosci w I Batalionie 2ppleg.od 28 sierpnia 1939 r.
Data śmierci10 wrzesień 1939 [4]
Miejsce śmierci4 km od skrzyżowania dróg na zachód od Szymanowa.
Okoliczności śmierciw wyniku nalotu i bombardowania od odłamków bombowych. Swiadek - dowódca III batalionu 2ppleg. major Tadeusz Feliks Żelazowski ( archiwum prywatne majora I batalionu 2ppleg. Józefa Kopeckiego ).

Pamiątki

Pierwotne miejsce spoczynku pole gospodarza Pana Antoniego Selenty we wsi Humin, ówczesny pow. sochaczewski.
Data ekshumacjiWnuczka H.Piskorska w 2020 r.złożyła prośbę do IPN o ekshumację.
Wtórne miejsce spoczynku
Obecne miejsce spoczynku
Lokalizacja grobuNa chwilę obecną nie ustalono. IPN nie przeprowadził ekshumacji .
Upamiętnionytak
Forma upamiętnienia1/ Na tablicy upamiętniającej obrońców Gór Borowskich umieszczonej na pomniku na Borowskich Górach widnieje imię i nazwisko. 2/ Na pomniku żołnierzy września 1939 r. na cmentarzu parafialnym Parafii P.W. Św.Trójcy w Błoniu umieszczone jest imię i nazwisko. 3/ Na cmentarzu parafialnym w Pińczowie przy grobie żony i syna wzniesiona została mogiła symboliczna 4/Film p.t.''Oddałem to co najcenniejsze'' - nakręcony przez CZWARTAKÓW, Młodych Patriotów z Milicza : Bartosza Błaszaka, Filipa Samól, Adriana Kamińskiego pod kierownictwem P.Łukasza Grzesiaka . Film został nagrodzony przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. 5/O sierż. Janie Olejniczaku wspomniane jest , także w Filmach nakręconych również przez CZWARTAKÓW : -Śladami Historii Polski - skąd nasz ród-patriotyzm po polsku. -Takie będą Rzeczypospolite , jakie ich młodzieży chowanie. 6/W Roczniku Sochaczewskim 2022(5) , gdzie zamieszczony jest art.pod tyt.'' W poszukiwaniu grobu Dziadka''. Autor - Halina Piskorska. 7/Wierszem p.t. '' Zostali z nami '' napisanym specjalnie dla sierżanta Jana Olejniczaka przez Sochaczewską poetkę Panią Stanisławę Podgórską w 2022 r. 8/Utworem p.t.''Losy Żołnierza Niepodległości -sierżanta zawodowego Jana Olejniczaka , zastępcy dowódcy plutonu łączności w 2 Pułku Piechoty Legionów '' zamieszczonym w ALMANACHU w 2023 r. Utwór ten otrzymał II Nagrodę w VI Międzynarodowym I Polonijnym Konkursie Literackim o szablę Marszałka Józefa Piłsudskiego '' Tam, gdzie Kamienie Mówią Po Polsku ''. Autor utworu - Halina Piskorska. 9.W Biuletynie Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa Nr 24 kwiecień 2023 r. w którym zamieszczony jest artykuł p.t. ''Odnaleziona historia Sierżanta Jana Olejniczaka.
Życiorys I. Narodziny : rocznik 1901 wrzesień 24 Solca Mała woj.łódzkie. II. Wychowanie i szkoła : syn Pawła Olejniczaka i Marcjanny Olejniczak z domu Cielemecka najmłodszy - jeden z szóstki rodzeństwa. Wychowany w duchu patriotyzmu, starszy brat Wawrzyniec-żołnierz służący w carskiej Armii miał duży wpływ na jego wychowanie. Janek ukończył Szkołę Powszechną w Giecznie , ale dalsze kształcenie przerwał wybuch I wojny światowej, naukę kontynuował już w Niepodległej Polsce. Ukończył podoficerską szkołę łączności i tzw.małą maturę. Ponadto będąc zawodowym podoficerem odbywał szkolenia w zakresie łączności podnosząc na bieżąco swoje kwalifikacje zawodowego żołnierza łączności. III. Przebieg służby : ze względu na warunki fizyczne i wysoką postawę w wieku 16 lat zaciąga się ochotniczo do formowanych Legionów Polskich. Okres szkolenia rekruckiego wpaja mu zasady i kunszt legionowego żołnierza co ma duży wpływ na dalszą jego służbę. Zakończenie I wojny światowej nie kończy legionowej służby, a przeciwnie pod rozkazami Marszałka Piłsudskiego walczy o Lidę w I batalionie 2 pułku , a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej "wykuwa" bagnetem granice Rzeczypospolitej na froncie litewsko-białoruskim. W ramach 2 Dywizji Piechoty Legionów w sierpniu 1920 r. uczestniczy wraz z macierzystym 2 pułkiem w walkach bijąc bolszewickiego agresora pod Hrubieszowem, Zamościem, Komarowem, aż do zakończenia wojny. W pażdzierniku 1920 r. przebywa on wraz z Pułkiem w Grodnie, a po przeniesieniu pułku w Piotrkowie , a następnie w Pińczowie. Tu zakłada rodzinę, a w styczniu 1931 roku przenosi się z rodziną do Sandomierza, gdzie szkoli łącznościowców jako zastępca dowódcy plutonu łączności pułku. Szkoli on również oficerów rezerwy między innymi w Zegrzu. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. zostaje przeniesiony do I batalionu staszowskiego z funkcją zastępcy dowódcy plutonu łączności i wyrusza na front. W walkach o Borowskie Góry ( 2-5 września ) walczy z niemieckim agresorem na odcinku obrony "Księży Młyn". W czasie działań odwrotowych pułku w dniu10 września1939 r. poległ trafiony odłamkami bomby lotniczej 4 km od skrzyżowania dróg na zachód od Szymanowa pow.sochaczewski. IV. Stan obecny : wieloletnie starania i poszukiwania mogiły sierżanta Jana Olejniczaka do chwili obecnej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, pozwoliły jednak zweryfikować wątki o możliwym pochówku w kilku innych miejscach. Dorobek : wiek - 38 lat z tego 22 lata w służbie wojskowej, specjalista -instruktor łączności , szkolił żołnierzy plutonu łączności pułku, przeprowadzał szkolenia z zakresu łączności dla oficerów rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń. Szkolił żołnierzy obsługujących i szkolących psy oraz gołębie pocztowe wykorzystywane do przenoszenia meldunków. Znał zagadnienia organizacyjne funkcjonowania placówek Poczty Polskiej. Znał i posługiwał się alfabetem Morsa.
Wspomnienia/relacje
Historia pochówku
Poszukiwania mogiłyWnuczka Halina Piskorska z domu Jednaka wraz z mężem nadal poszukują mogiły. Nie potwierdziły się inf. o mogile na cm. w Bełchatowie, brak danych na pochówek na cm. woj. w Grocholicach. Inne cm. na trasie odwrotu 2 ppleg - brak danych o mogile. Rejon Szymanów, Wiskitki Miedniewice -brak danych o lokalizacji pochówku. Błonie: w ewid. pochowanych urzędu uzupełniono od 1993 r nazwiska zapisane w Księdze... z błędem liter. OlejniczEk, brak innych dok. o pochówku.
ŹródłaKsięga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 31. Historia Garnizonu Sandomierz T.Banaszek . Aneks 6 -Wykaz kadry oficerskiej i podoficerskiej 2 pp Leg.w 1934 r. ( str.109 linijka 10 od dołu ).Żródło : CAW, 2 DPLeg., sygn.I.313.2.1, Imienna obsada oficerów i podoficerów 2 pp Leg (str.110 linijka 12 od dołu).Książka 2 Pułk Piechoty Legionów strona 37- autor Jolanta Smuniewska i St.W. Informacje ze wspomnień Pana Janusza Pawłowskiego syna zawodowego żołnierza 2ppleg. sierżanta Józefa Pawłowskiego. Archiwalne dokumenty majora Józefa Alojzego Kopeckiego udostępnione przez wnuka P.Piotra Kopeckiego. Wspomnienia żony Marianny Olejniczak. Wspomnienia Leokadii Jednaki córki sierżanta Jana Olejniczaka. Oświadczenia kpt.Czesława Ryłko i por. Tomasza Szyślak ( koledzy poległego sierżanta Jana Olejniczaka). strona internetowa : staszow.pl/ostatni-wymarsz-batalionu.html strona internetowa : https://kielce.tvp.pl/40470328/w-holdzie-bohaterom-zachowac-w-pamieci-potomnych strona internetowa : staszow.pl/bohaterom-walki-o-wolnosc.html XXXIII Tymczasowa Lista Strat , Murnau dn.6 lipca 1943 r. poz.108 - Relacja por. Józefa Wójcika Oflag II C
Uwagi
Przypisy[1] a) 24 września 1901 rok (źródło: dane rodziny oraz dodatkowo odpis aktu ślubu z parafii w Pińczowie); b) 24 wrzesień 1901 rok (źródło: akt ślubu i świadectwo egzaminu nadzwyczajnego nr 36); [2] pośmiertnie awansowany na sierżanta rzeczywistego (źródło: zaświadczenie Dowództwa 2 Dywizji PiechotyLegionów płk dypl. Antoni Staich z dn 29 IX 1939 r) [3] 2 Pułk Piechoty Legionów (źródło: Wykaz kadry oficerskiej i podoficerskiej w 1934 r str. 109 Tadeusz Banaszek " Historia garnizonu Sandomierz w latach 1918 - 1939) [4] I. 10.IX.1939 r Karta poległego II. 10.IX.1939 r Księga poległych i pochowanych ... III. 09.IX.1939 r Karta poległego IV. 05.IX.1939 r Księgo poległych i pochowanych ... (źródło: I. Dok. otrzymany z PCK Warszawa II. Wydawnictwo Ajaks III. Dok. otrzymany z PCK Warszawa IV. Wydawnictwo Ajaks) - najbardziej prawdopodobny jest zapis w Karcie poległego w j. niemieckim spisany z relacji por. Wójcik Józefa d-cy 3 kp 2 ppleg dla Komisji Strat w Obozie VIIA Murnau "4 km od skrzyżowania dróg na zachód od Szymanowa pow.sochaczewski dzień 10 września 1939 r. [5] 4 km. od skrzyżowania dróg na zachód od Szymanowa powiat sochaczewski (źródło: Karta poległego żołnierza spisana w j.niem. tłumaczenie polskie otrzymana z PCK Warszawa) [6] w wyniku poszukiwań i długiej korespondenci oraz pobytu na zaproszenie Burmistrza Błonie ze względu na brak dokumentów potwierdzających pochówek lokalizacja nie jest w pełni 100% potwierdzona (źródło: Ustalenia na miejscu i korespondencja wnuczki poległego Haliny Piskorskiej ) - 10.IX.39 r. 2 ppleg był na pozycjach lasów bolimowskich osiągając o godz. 5 rano 11.IX.39 r Wiskitki po nocnym marszu odwrotowym po zmianie dec. d-ctwa o kierunku odwrotu. Pierwotnie 2 DP miała iść przez Bolimów, I bat stanowił straż przednią dywizji po zmianie tylną
Pamiątki Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-1921( z napisem : Polska Swemu Obrońcy) ;Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości ; Medal Niepodległosci ustanowiony po 1931 r. Brązowy Krzyż Zasługi za Zasługi w Służbie Wojskowej ; Brązowy Medal za Długoletnią służbę ; Krzyż Walecznych ( Rozkaz Dzienny Grupy Operacyjnej Generała Brygady Wiktora Thomme nr L. 27/26/III .op. z 27.IX.1939 r.) ; Order Virtuti Militari nadany 28.IX.1939 r.jako jeden z 30 Krzyży Virtuti Militari przyznanych na 2 Pułk Piechoty Legionów.