Cmentarz

Lida ob. grodzieński, Białoruś, Kwatera wojenna


gm. , pow. , woj.

Administrator:

Opis: Kwatera wojenna znajduje się na cmentarzu katolickim położonym w południowej części miasta, z wejściem od strony ul. Engelsa. Sam cmentarz powstał w 1797 roku. W latach 70-tych XX wieku podjęto decyzję o jego likwidacji, a grobowce uległy planowej dewastacji. Już w czasie I wojny światowej powstała kwatera wojenna, która zlokalizowana jest w południowym narożniku cmentarza. Grzebano tu żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej, a w późniejszym okresie również żołnierzy Samoobrony Ziemi Lidzkiej i Wojska Polskiego. Groby z I wojny światowej uległy zatarciu. Polskie groby wojenne zostały ogrodzone i tworzą kwaterę na plenie kwadratu z pomnikowym obeliskiem w centrum. 91 mogił i nagrobków rozmieszczono w 6 rzędach. Walkach o Lidę brał udział I batalion 2 pp leg. dowodzony przez kpt. Czaplińskiego, który wchodził w skład grupy mjr. Trojanowskiego. Polegli żołnierze posiadali przydział służbowy do 1, 2, 3 i 4 kompanii I bat.

Galeria

Pochowani/zidentyfikowani:

L.p. Pochowany Stopień Urodzony Poległ/zmarł Uwagi
1 Władysław Aleksanderek leg. 16.04.1919r
2 Józef Białek leg. 16.04.1919r
3 J a n 1 Chmielewski leg. 16.04.1919r
4 Adam Czołgowski leg. 16.04.1919r
5 Władysław Dziuba leg. 16.04.1919r
6 Adam Gołygowski leg. 16.04.1919r
7 Stefan Grąbkowski leg. 16.04.1919r
8 Stanisław Kędziora leg. 16.04.1919r.
9 Wawrzyniec Kubiak leg. 16.04.1919r.
10 Wincenty Migalski leg. 16.04.1919r
11 Władysław Mularczyk leg. 16.04.1919r.
12 J a n N i t a leg. 16.04.1919r.
13 J a n Orężniak leg. 16.04.1919r
14 J a n Orsiniak leg. 16.04.1919r.
15 Piotr Patura leg. 16.04.1919r.
16 Wincenty Piwowarski leg. 16.04.1919r
17 Piotr Popiński leg. 16.04.1919r
18 Stefan Przepiórka leg. 16.04.1919r.
19 Władysław Słowiński leg. 16.04.1919r
20 Franciszek Sosin leg. 16.04.1919r
21 Stanisław Szarek plut. 16.04.1919r
22 Władysław Szczerkowski leg. 14.04.1919
23 Albert Szlezinger leg. 03.08.1919
24 Antoni Szymanek leg. 16.04.1919r
25 Michał Tomasiewicz leg. 03.08.1919r