Cmentarz

Piotrków Trybunalski, Cmentarz wojenny


gm. Piotrków Trybunalski, pow. m. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie

Administrator:

Opis: Cm. wojenny podzielony jest na 6 kwater: Kwatera z nr. 1 - żołnierzy WP poległych w Kampanii wrześniowej 1939 roku. Na zbiorowych mogiłach ustawione krzyże z piaskowca, część nazwisk żołnierzy uwidoczniona na tabliczkach. Nazwiska wszystkich poległych żołnierzy wypisano na pomniku zlokalizowanym w zachodniej linii ogrodzenia. Liczba osób pochowanych 604. Kwatera z nr. 2 - żołnierzy WP z lat 1919 - 1920 . Prawdopodobnie zachowana część kwatery, mogiły po płn. i połud. stronie alei biegnącej na osi wschód - zachód. Na mogiłach ustawione krzyże z piaskowca na tabliczkach napisy Żołnierz Nieznany. Nazwisk żołnierzy nie uwidoczniono. Prawdopodobnie na kwaterze pochowanych jest 312 żołnierzy zmarłych w szpitalach z odniesionych ran, chorób, w tym 228 zidentyfikowanych.

Pochowani/zidentyfikowani:

L.p. Pochowany Stopień Urodzony Poległ/zmarł Uwagi
Brak pochowanych do wyświetlenia.