Cmentarz

Błonie, ul. Towarowa, kwatera wojenna


gm. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Administrator: Urząd Miasta i Gminy Błonie, Rynek 6, 05-870 Błonie

Opis: Wydzielona kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. oraz w styczniu 1945 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Błoniu.

Pochowani/zidentyfikowani:

L.p. Pochowany Stopień Urodzony Poległ/zmarł Uwagi
Brak pochowanych do wyświetlenia.