80 rocznica wybuchu I I wojny światowej.

Wczesnym rankiem 1 września 1939 r spiker Polskiego Radia rozpoczynając serwis informacyjny wypowiedział słowa ... A więc wojna ! Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie, publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory, weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym - walka aż do zwycięstwa ! ... . W tym czasie Wieluń był już zbombardowany, tu została dokonana pierwsza wojenna zbrodnia na bezbronnej ludności miasta. Na Westerplatte załoga Wojskowej Składnicy Tranzytowej odpierała ataki agresora z wody, ziemi i powietrza, przez południowo - zachodnią granicę wdarły się pancerno zmotoryzowane oddziały niemieckie. Na południu sojusznik Niemiec Słowacja realizowała uzgodnioną agresją zajęcia ziem polskich, aż po Przemyśl, które następnie miały być przekazane Niemcom.

Westerplatte.

Naród Polski zaznał tyle cierpienia

Tyle podłości

Tyle poniżenia

Dlaczego ludzie taką wybiórczą pamięć mają

i tak historię wypaczają.

Przecież próbowano zdeptać resztki naszej

godności

Hitler ze Stalinem nie mieli litości.

Nawzajem prześcigali się w eksterminacji

naszego Narodu

O tym powinno się uczyć dzieci już za młodu

I nie chodzi tu o podsycanie nienawiści

Tak mogą myśleć tylko egoiści.

Musimy potrafić bezbłędnie odróżnić kata od ofiary

By wiedzieć jakie przyświecały mu cele i zamiary.

Teraz nas Polaków próbuje się obciążyć winą

Tak szybko świadkowie tej tragicznej historii

W naszej pamięci giną.

A to o nich powinniśmy przekazywać wiedzę

Kolejnym pokoleniom

W nadziei, że może one jeszcze

Losy świata na lepsze zmienią.

Trzeba wreszcie na stół wyłożyć karty

i mówiąc głośno o tym

jak bardzo krzywdzące dla nas

Były postanowienia konferencji z Jałty

Jestem zdumiona tym

Co teraz robią niektórzy gdańszczanie

Bezczeszcząc miejsca zbroczone polską krwią

To jest bardzo aroganckie zachowanie

I mówię to także o pewnej kobiecie

i pomyśleć, że chcemy aby szanowano nas

w świecie.

Zaczęto bagatelizować taką ważną dla nas

Datę

Zapominając czym dla Polaków było

Westerplatte.

Autor Chantalie z postu Lidii Wożniak facebook

Aby móc komentować musisz utworzyć konto.

Komentarze pozostałych użytkowników

Nikt jeszcze nie skomentował tej aktualności.