Jak odradzała się Polska przed 100 laty.

W przed dzień Narodowego Święta Niepodległości zapraszam na ostatnią już lekcję historii poświęconej działaniom przejęcia władzy przez polaków w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim na podstawie wspomnień oficera 2 Pułku Piechoty Legionów będącego wówczas porucznikiem w c. k. armii.

Wróćmy do wspomnień : . . . Już w drugim dniu zameldowało się u mnie kilku byłych legionistów, a mianowicie skcyjny Franciszek Woźnica ( obecnie urzędnik magistratu w Bielsku ), st. leg. Władysław Waszko ( obecnie st. sierż. w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Krakowie ), st. leg. Józef Bednarski ( obecnie st. sierż. zaw. w jednym z oddziałów wojskowych w Cieszynie, którzy z niesłychanym zapałem i energią wzięli się do organizowania poszczególnych plutonów kompanii bogumińskiej, rekrutującej się przeważnie z synów robotników polskich z Gruszowa. Najstarsi legioniści ( termin ten wprowadzony przez wymienionych podofierów byłych legionistów był tylko do ochotników stosowany dla odróżnienia innych żołnierzy pochodzących z b. armii austriackiej, a nazywanych szeregowcami wzgl. strzelcami ) liczyli sobie najwyżej do 17 lat, byli szkoleni według regulaminu " wermachtowskiego ", a pierwsze strzelanie ostre odbywali dopiero w pierwszym dniu w walkach z Czechami pod Karwiną w dniu 23 stycznia 1919 r.

Stan załogi bogumińskiej, obejmujący wspomnianą kompanię legionistów, milicjantów i odkomenderowanych żołnierzy do różnych komend lokalnych, doszedł już w dniu 11 listopada do 195 żołnierzy według wykazu imiennego posiadanego przeze mnie, a właściwie 'listy płatniczej" wypłacanego żołdu za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

W dniu 4 XI przekazałem swą władzę wojskową ppor. Weinrebowi, na podstawie pierwszego rozkazu Polskiej Komendy Wojskowej w Boguminie, a którego yreść przytaczam w dosłownym brzmieniu :

Komenda Wojskowa Bogumin

Rozkaz Komendy Wojskowej Nr. 1

Bogumin 4.XI.1918 r

Obejmuję w myśl Pras. Nr 8902/Mob. Komendę Wojskową Bogumina. Zwracam się do wszystkich oficerów i żołnierzy z prośbą o współdziałanie.

1. Do służby wojskowej zobowwiązani są wszyscy dotychczas służący w c. k. armii obywatele w wieku do lat 35. Starsi wiekiem w miarę możliwości zostaną w najbliższym czasie urlopowani.

2. Dotychczasowy to służby w poszczególnych oddziałach dotyczący urzędowania wewnętrznego, z zwłaszcza rygoru i karności pozostaje w całej pełni.

3. Na miejsce odznak austriackich umieścić orła polskiego, a na czapkach i mundurach po lewej stronie nosić kokardę o barwach narodowych.

4. Policja i żandarmeria pełnią dotychczasową służbę i stoją pod moimi rozkazami.

5. Wszystkie oddziały wojskowe mają się znajdować na jednym miejscu i w pogotowiu.

6. Wszyscy oficerowie i załoga mają się stawić 5 o godzinie 10 rano przed dworcem kolejowym celem złożenia przysięgi.

Aby móc komentować musisz utworzyć konto.

Komentarze pozostałych użytkowników

Nikt jeszcze nie skomentował tej aktualności.